BIP

Gdzie jesteśmy

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu

ul. Dworska 8

54-144 Wrocław

 • tel. (071) 353-64-69,
 • fax. 353-48-77
 • e-mail:

Jak dojechać?

Z Dworca Głównego PKP

– przystanek tramwajowy przy Dworcu PKS - TRAMWAJ nr 31 PLUS . Wysiąść na przystanku STADION ul. Królewiecka.

Mapa dojazdu z Dworca Głównego PKP:


Wyświetl większą mapę

 

Dane

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu

adres:

ul. Dworska 8,

54-144 Wrocław

tel. (071) 353-64-69,

fax. 353-48-77

e-mail: 

 

adres elektronicznej skrzynki podawczej - ESP:
 /DSOSW12/SkrytkaESP

 

Numery kont - Getin Noble Bank S.A (od 1.04.2016)

1. wpłaty za internat: 07 1560 0013 2000 9737 8000 0002

2. Konto Rady Rodziców:  50 1560 0013 2000 9737 8000 0004

 

Dyrekcja

 

   Dyrektor Ośrodka

mgr Ewa Dobrowolska

tel. tel/fax: 071 353-48-77 ;  71 353-64-69 w.45
e-mail: 

                   

 

 Wicedyrektor do spraw Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum
mgr Joanna Błaszczyk
tel.71 353-64-69 w. 35
e-mail:

    Wicedyrektor do spraw  Szkół Ponadgimnazjalnych
mgr Krzysztof Kowal
 tel. 71 353-64-69 w. 30
e-mail:
   Wicedyrektor do spraw Opieki i Wychowania
 mgr Alina Brzezińska
tel.71 353-64-69 w. 29
e-mail:

 

Zapytaj Dyrektora:

 

zobacz też:     GRONO PEDAGOGICZNE

 

 

Co i gdzie

 

 

Statut

Poniżej zamieszczono następujące dokumenty:

 

1. Statut Ośrodka

 

 

 Inne ważne dokumenty znajda Państwo na stronie DOKUMENTY SZKOLNE

 

Administracja

  Imię i nazwisko Adres mailowy nr telefonu
Sekretariat:
 • Specjalista ds. kadr i spraw socjalnych

 

 • Specjalista ds. administracji

Elżbieta Markiewicz

 

Agnieszka Zalewska

Centrala tel. 71 3536469   FAX 713534877
tel. 71 3536469 w. 39


 tel. 71 3536469 w. 25

 • Główna księgowa
Krystyna Talaga tel. 71 3536469 w. 33
 • Dział księgowości- specjalista ds. księgowości

Agnieszka Górowska

Elżbieta Piętka

tel. 71 3536469 w. 44

tel. 71 3536469 w. 43

 • Specjalista ds. płac
Małgorzata Kukulska tel. 71 3536469 w. 44
 • Kierownik administracyjno- gospodarczy
Andrzej Szczepaniak tel. 71 3536469 w. 41
 • Starszy Referent Administracyjny
Szymon Malczyk tel. 71 3536469 w. 41
 • Intendent
Bronisława Żmudzińska tel. 71 3536469 w. 36

 

 
 
 
 

 

Praca

 KLAUZULA INFORMACYJNA


===OGŁOSZENIA===

2019-12-12

Wyniki naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. kadr i spraw socjalnych

 

 

2019-11-25

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko specjalisty ds. kadr i spraw socjalnych - nieaktualne

 

 

 2019-01-24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta ds. kadr i spraw socjalnych z dnia 24 stycznia 2019 r. - nieaktualne.

Rozstrzygnięcie naboru z dnia 11 marca 2019: 

 

 

2017-12-05

Ogłoszenie o pracy:
Dyrekcja Ośrodka przyjmie do pracy na stanowisko sprzątaczki
na czas określony na zastępstwo od zaraz. 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty.  

 

 2017-07-17

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownika gospodarczego z dnia 17 lipca 2017 r.

 

 

 2015.09.08

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Referenta z dnia 8 września 2015r.

 

Przetargi

 

INFORMACJE O PRZETARGACH ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE HTTP://DSOSW12.PL

DOTYCHCZASOWY LINK DO PRZETARGÓW PRZESTAŁ BYĆ AKTYWNY  http://dsosw12.interiowo.pl/ 

 

2019-09-06   Ogłoszenie o sprzedaży autobusu turystycznego 

Informacja znajduje się również na stronie dsosw12.pl 

 

 

Umorzenia

Umorzenia 2016

Na podstawie § 15 Uchwały nr LX/078/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu oraz wskazania organów lub osób uprawnionych
do umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Województwu Dolnośląskiemu lub jego jednostkom podległym
dyrektor Ośrodka podaje do wiadomości informację o udzielonych ulgach
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku:

W roku 2016 nie wystąpiły przypadki umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty
należności na rzecz Województwa Dolnośląskiego .

 

Umorzenia 2015

Na podstawie § 15 Uchwały nr LX/078/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu oraz wskazania organów lub osób
uprawnionych do umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Województwu Dolnośląskiemu lub jego jednostkom podległym
dyrektor Ośrodka podaje do wiadomości informację o udzielonych ulgach
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku:

Ilość wydanych rozstrzygnięć w 2015 roku – 5 przypadków

 1. Umorzeń należności na rzecz Województwa Dolnośląskiego – 5 na łączną kwotę 13941,30  złotych
 2. Odroczenia nie wystąpiły
 3. Rozłożenia na raty nie wystąpiły.

 

 

Zamówienia publ

 

Zamówienia 2020

 

 

 

 

Zamówienia 2019

 

 

Zamówienia 2018 

 

Zapisy do szkół

 

 Informacje dotyczące zapisu do szkół w naszym Ośrodku

 

"Rekrutacja"

Dyrekcja Ośrodka oraz nauczyciele zapraszają do naszych szkół. Zapisy trwają.

Szanowni Państwo - informujemy, że mimo ograniczeń związanych ze stanem epidemicznym, 
trwa rekrutacja do naszych szkół - głównie w trybie zdalnym.  

Zapisu do którejkolwiek z naszych szkół można dokonać u wicedyrektorów:

  

wicedyrektor Joanna Błaszczyk

wicedyrektor Krzysztof Kowal

zapisy do:

zapisy do:

kontakt:

e-mail:
telefon: 694217141

kontakt:

e-mail:
telefon: 728941773

 

Wicedyrektorzy udzielają szczegółowych informacji na temat dokumentacji,
służą pomocą w skompletowaniu jej oraz zapraszają do prezentacji podległych im szkół i warunków kształcenia.

 

 


Informacje w sprawie naboru na rok szkolny 2020/2021

Przyjmujemy zapisy do poszczególnych etapów kształcenia:

1. WCZESNE WSPOMAGANIE I INTEGRACJA SENSORYCZNA  
2. PRZEDSZKOLE  
3. SZKOŁA PODSTAWOWA   


oraz do następujących  SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:

5. Szkoła przysposabiająca do pracy

6. SZKOŁA BRANŻOWA  w specjalnościach:

7. TECHNIKUM

8. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

9. SZKOŁA POLICEALNA – na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie.

** uczniowie nie płacą za materiały wykorzystane podczas zajęć praktycznej nauki zawodu. 


 

Wymagane dokumenty (wzory do pobrania znajdują się poniżej):
* podanie o przyjęcie do szkoły (wzór poniżej)
* świadectwo ukończenia szkoły poprzedniego szczebla
   (dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych - świadectwo ukończenia gimnazjum; dla kandydatów do gimnazjum - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej)
* skierowanie z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu (na wniosek lokalnych władz oświatowych)
   (wzór poniżej; ten dokument kierujemy do lokalnych władz oświatowych, np. do Starostwa lub do Urzędu Miasta w miejscu zamieszkania)
* orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
   (ten dokument wydaje poradnia, w której uczeń był diagnozowany)
* skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe i numerem PESEL)
* dokumentacja medyczna
   (w przypadku uczniów z innych szkół - dokumentację taka pobieramy z gabinetu pielęgniarki w poprzedniej szkole)
* 2 zdjęcia 

dodatkowo dla uczniów kierunków zawodowych:
* zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania zawodu (wzór skierowania na badania - poniżej)

 

ZAPRASZAMY

 

 *Aby pobrać wybrany dokument, kliknij na nim prawym klawiszem myszy i z rozwijanego okna wybierz "zapisz jako".

 

Wzory dokumentów do pobrania

Wzór podania o przyjęcie do szkoły

Wzór skierowania

 

Inne dokumenty

 

 

Pobierz UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA PRZEZ INNA OSOBĘ  kliknij tu:    UPOWAŻNIENIE   

Pobierz ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH kliknij tu:    DANE OSOBOWE     

Pobierz ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA kliknij tu:     WIZERUNEK   

Pobierz ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WZW Z UDZIAŁEM W KONKURSIE kliknij tu:    UDZIAŁ W KONKURSACH       

Pobierz ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ABSOLWENTÓW kliknij tu:   DANE OSOBOWE ABSOLWENTÓW    

Dokumenty dot kształcenia zawodowego

 

 

Pobierz SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE - KUCHARSTWO  kliknij tu:   SKIEROWANIE - KUCHARSTWO   

Pobierz SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE - KUCHARSTWO 2  kliknij tu:    SKIEROWANIE - KUCHARSTWO 2    

Pobierz SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE - STOLARSTWO  kliknij tu:   SKIEROWANIE - STOLARSTWO       

Pobierz SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE - KRAWIECTWO  kliknij tu:      SKIEROWANIE - KRAWIECTWO    

 

Pobierz SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE - FLORYSTYKA  kliknij tu:     SKIEROWANIE - FLORYSTYKA