BIP

Gdzie jesteśmy

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu

ul. Dworska 8

54-144 Wrocław

 • tel. (071) 353-64-69,
 • fax. 353-48-77
 • e-mail:

Jak dojechać?

Z Dworca Głównego PKP

– przystanek tramwajowy przy Dworcu PKS - TRAMWAJ nr 31 PLUS . Wysiąść na przystanku STADION ul. Królewiecka.

Mapa dojazdu z Dworca Głównego PKP:


Wyświetl większą mapę

 

Dane

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu

adres:

ul. Dworska 8,

54-144 Wrocław

tel. (071) 353-64-69,

fax. 353-48-77

e-mail: 

 

adres elektronicznej skrzynki podawczej - ESP:
 /DSOSW12/SkrytkaESP

 

Numery kont - Getin Noble Bank S.A (od 1.04.2016)

1. wpłaty za internat: 07 1560 0013 2000 9737 8000 0002

2. Konto Rady Rodziców:  50 1560 0013 2000 9737 8000 0004

 

Dyrekcja

 

   Dyrektor Ośrodka

mgr Ewa Dobrowolska

tel. tel/fax: 071 353-48-77 ;  71 353-64-69 w.45
e-mail: 

                   

 

 Wicedyrektor do spraw Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum
mgr Joanna Błaszczyk
tel.71 353-64-69 w. 35
e-mail:

    Wicedyrektor do spraw  Szkół Ponadgimnazjalnych
mgr Krzysztof Kowal
 tel. 71 353-64-69 w. 30
e-mail:
   Wicedyrektor do spraw Opieki i Wychowania
 mgr Alina Brzezińska
tel.71 353-64-69 w. 29
e-mail:

 

Zapytaj Dyrektora:

 

zobacz też:     GRONO PEDAGOGICZNE

 

 

Co i gdzie

 

 

Statut

Poniżej zamieszczono następujące dokumenty:

 

1. Statut Ośrodka

 

 

 Inne ważne dokumenty znajda Państwo na stronie DOKUMENTY SZKOLNE

 

Administracja

  Imię i nazwisko Adres mailowy nr telefonu
Sekretariat:
 • Specjalista ds. kadr i spraw socjalnych

 

 • Specjalista ds. administracji

Elżbieta Markiewicz

 

Agnieszka Zalewska

Centrala tel. 71 3536469   FAX 713534877
tel. 71 3536469 w. 39


 tel. 71 3536469 w. 25

 • Główna księgowa
Krystyna Talaga tel. 71 3536469 w. 33
 • Dział księgowości- specjalista ds. księgowości

Agnieszka Górowska

Elżbieta Piętka

tel. 71 3536469 w. 44

tel. 71 3536469 w. 43

 • Specjalista ds. płac
Małgorzata Kukulska tel. 71 3536469 w. 44
 • Kierownik administracyjno- gospodarczy
Andrzej Szczepaniak tel. 71 3536469 w. 41
 • Starszy Referent Administracyjny
Szymon Malczyk tel. 71 3536469 w. 41
 • Intendent
Bronisława Żmudzińska tel. 71 3536469 w. 36

 

 
 
 
 

 

Praca

 KLAUZULA INFORMACYJNA


===OGŁOSZENIA===

2019-12-12

Wyniki naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. kadr i spraw socjalnych

 

 

2019-11-25

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko specjalisty ds. kadr i spraw socjalnych - nieaktualne

 

 

 2019-01-24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta ds. kadr i spraw socjalnych z dnia 24 stycznia 2019 r. - nieaktualne.

Rozstrzygnięcie naboru z dnia 11 marca 2019: 

 

 

2017-12-05

Ogłoszenie o pracy:
Dyrekcja Ośrodka przyjmie do pracy na stanowisko sprzątaczki
na czas określony na zastępstwo od zaraz. 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty.  

 

 2017-07-17

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownika gospodarczego z dnia 17 lipca 2017 r.

 

 

 2015.09.08

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Referenta z dnia 8 września 2015r.

 

Przetargi

 

INFORMACJE O PRZETARGACH ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE HTTP://DSOSW12.PL

DOTYCHCZASOWY LINK DO PRZETARGÓW PRZESTAŁ BYĆ AKTYWNY  http://dsosw12.interiowo.pl/ 

 

2019-09-06   Ogłoszenie o sprzedaży autobusu turystycznego 

Informacja znajduje się również na stronie dsosw12.pl 

 

 

Umorzenia

Umorzenia 2016

Na podstawie § 15 Uchwały nr LX/078/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu oraz wskazania organów lub osób uprawnionych
do umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Województwu Dolnośląskiemu lub jego jednostkom podległym
dyrektor Ośrodka podaje do wiadomości informację o udzielonych ulgach
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku:

W roku 2016 nie wystąpiły przypadki umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty
należności na rzecz Województwa Dolnośląskiego .

 

Umorzenia 2015

Na podstawie § 15 Uchwały nr LX/078/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2010 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu oraz wskazania organów lub osób
uprawnionych do umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Województwu Dolnośląskiemu lub jego jednostkom podległym
dyrektor Ośrodka podaje do wiadomości informację o udzielonych ulgach
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku:

Ilość wydanych rozstrzygnięć w 2015 roku – 5 przypadków

 1. Umorzeń należności na rzecz Województwa Dolnośląskiego – 5 na łączną kwotę 13941,30  złotych
 2. Odroczenia nie wystąpiły
 3. Rozłożenia na raty nie wystąpiły.

 

 

Zamówienia publ

 

Zamówienia 2021

 

 

 

Zamówienia 2020

 

 

 

Zamówienia 2019

 

 

Zamówienia 2018 

 

 

 

 

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 12 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu, ul. Dworska 8, 54-144 Wrocław

tel: (71) 353 64 69

e-mail

2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana danych osobowych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem email:

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu i/lub udzielenia Panu/Pani odpowiedzi, wysłania zaproszenia - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia korespondencji a następnie przechowywane przez czas wynikający z zasad archiwizacji dokumentacji na podstawie przepisów archiwalnych.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. W przypadku:

• nawiązania kontaktu, informujemy, że Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane z publicznie dostępnych źródeł informacji;

• odpowiedzi na Pańską korespondencję, informujemy, że podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia Panu/Pani odpowiedzi lub do prowadzenia sprawy na skutek Pańskiego zapytania bądź wniosku.

  

Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO http://www.oswdn.wroclaw.pl/

DOLNOŚLĄSKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 12 DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH ORAZ Z INNYMI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIMI IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ WE WROCŁAWIU

 

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla uczniów Niesłyszących i Słąbosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych oraz aplikacji mobilnych zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Status  internetowa pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych.

Treści niedostępne:

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków,
  ·dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
  · brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Wyłączenia:

 • zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 02.12.2020 r.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 03.12.2020 r.
 

Informacja o sposobie dokonania oceny

Ocena została przeprowadzona zgodnie z listą kontrolną WCAG na podstawie samooceny dokonanej przez organ sektora publicznego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku Dobrych Praktyk – WCAG Fundacji Widzialni oraz narzędzia weryfikującego zawartego
na stronie http://checkers.eiii.eu, w którym po analizie uzyskano wynik pozytywny.

Wynik testu: http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=3781bc1a-1cdb-4ae5-a177-3983385f065d
Skróty klawiszowe

Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych.

 

Dostępność architektoniczna siedziby

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla uczniów Niesłyszących i Słąbosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami we Wrocławiu mieszczący się przy ulicy Dworskiej 8 jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Budynki

 • Szkoła

Budynek jest w całości dostępny dla osób na wózkach inwalidzkich oraz rodziców
z wózkiem dziecięcym. Do głównego wejścia i do wejść bocznych prowadzą podjazdyi zapewniają dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony w windy obsługują wszystkie kondygnacje. Na każdym piętrze jest dostępna toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnością, oznakowane standardowo. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

 • Internaty

 

Brak podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 • Przedszkole i Administracja

Wejście posiada podjazd dla osób poruszających się na wózkach.

 

Wejście główne

Wejście główne na teren ośrodka mieści się przy ulicy Dworskiej 8. Na teren prowadzą dwie bramy i furtka dla pieszych. Główna brama i furtka prowadzi do części posesji z internatami, przedszkolem i administracją. Brama boczna na parking umiejscowiony z południowej strony budynku szkoły z którego jest swobodnego dojścia do wszystkich budynków.

 

Portiernia

Portiernia znajduje się przy bramie głównej.

Sekretariaty

Sekretariat szkolny znajduje się na parterze w korytarzu po lewej stronie od wejścia głównego do budynku szkoły.

Sekretariat administracji znajduje się po prawej stronie za wiatrołapem w budynku E.

Pomieszczenia biurowe

Dostępne dla osób na wózkach. Pokoje z numeracją są oznaczone tabliczkami stanowiskowymi. Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze w budynku administracji i na parterze w budynku szkoły.

Miejsca parkingowe

Na parkingach znajdujących się na terenie Ośrodka nie wyznaczono miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Na teren, do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia na teren i do budynków Ośrodka z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Schody

Wszystkie schody w budynkach Ośrodka zabezpieczone balustradami.

 

 

Dojazd

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla uczniów Niesłyszących i Słąbosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami we Wrocławiu mieści się przy ulicy Dworskiej 8. Dojście piesze - od ulicyPilczyckiej. Dojazd możliwy samochodem osobowym z opcją skorzystania z parkingu.
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 270 m.
Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości 170 m
 

Obsługa osób słabosłyszących

Wszyscy nauczyciele i wychowawcy posługują się językiem migowym. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla uczniów Niesłyszących i Słąbosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami we Wrocławiu dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu internetowego http://www.oswdn.wroclaw.pl/ mieli pełny dostęp do jego treści, mogli te treści zrozumieć oraz aby wygodna nawigacja umożliwiała logiczne i intuicyjne korzystanie z serwisu.
Jeśli stwierdzisz, że serwis http://www.oswdn.wroclaw.pl/ nie jest dla Ciebie w pełni dostępny, prosimy skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo:
DSOSW nr 12 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz z in. niepełnosprawnościami we Wrocławiu
ul. Dworska 8
54-144 Wrocław
tel. +48 71 353 64 69
e-mail:  
   

Postępowanie odwoławcze

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli
w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty wystąpienia zgłoszenia.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej czy aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl/content/kontakt.

 

 

Zapisy do szkół

 

 Informacje dotyczące zapisu do szkół w naszym Ośrodku

 

"Rekrutacja"

Dyrekcja Ośrodka oraz nauczyciele zapraszają do naszych szkół. Zapisy trwają.

Szanowni Państwo - informujemy, że mimo ograniczeń związanych ze stanem epidemicznym, 
trwa rekrutacja do naszych szkół - głównie w trybie zdalnym.  

Zapisu do którejkolwiek z naszych szkół można dokonać u wicedyrektorów:

  

wicedyrektor Joanna Błaszczyk

wicedyrektor Krzysztof Kowal

zapisy do:

zapisy do:

kontakt:

e-mail:
telefon: 694217141

kontakt:

e-mail:
telefon: 728941773

 

Wicedyrektorzy udzielają szczegółowych informacji na temat dokumentacji,
służą pomocą w skompletowaniu jej oraz zapraszają do prezentacji podległych im szkół i warunków kształcenia.

 

 


Informacje w sprawie naboru na rok szkolny 2020/2021

Przyjmujemy zapisy do poszczególnych etapów kształcenia:

1. WCZESNE WSPOMAGANIE I INTEGRACJA SENSORYCZNA  
2. PRZEDSZKOLE  
3. SZKOŁA PODSTAWOWA   


oraz do następujących  SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:

5. Szkoła przysposabiająca do pracy

6. SZKOŁA BRANŻOWA  w specjalnościach:

7. TECHNIKUM

8. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

9. SZKOŁA POLICEALNA – na podbudowie szkoły dającej wykształcenie średnie.

** uczniowie nie płacą za materiały wykorzystane podczas zajęć praktycznej nauki zawodu. 


 

Wymagane dokumenty (wzory do pobrania znajdują się poniżej):
* podanie o przyjęcie do szkoły (wzór poniżej)
* świadectwo ukończenia szkoły poprzedniego szczebla
   (dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych - świadectwo ukończenia gimnazjum; dla kandydatów do gimnazjum - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej)
* skierowanie z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu (na wniosek lokalnych władz oświatowych)
   (wzór poniżej; ten dokument kierujemy do lokalnych władz oświatowych, np. do Starostwa lub do Urzędu Miasta w miejscu zamieszkania)
* orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
   (ten dokument wydaje poradnia, w której uczeń był diagnozowany)
* skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe i numerem PESEL)
* dokumentacja medyczna
   (w przypadku uczniów z innych szkół - dokumentację taka pobieramy z gabinetu pielęgniarki w poprzedniej szkole)
* 2 zdjęcia 

dodatkowo dla uczniów kierunków zawodowych:
* zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania zawodu (wzór skierowania na badania - poniżej)

 

ZAPRASZAMY

 

 *Aby pobrać wybrany dokument, kliknij na nim prawym klawiszem myszy i z rozwijanego okna wybierz "zapisz jako".

 

Wzory dokumentów do pobrania

Wzór podania o przyjęcie do szkoły

Wzór skierowania

 

Inne dokumenty

 

 

Pobierz UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA PRZEZ INNA OSOBĘ  kliknij tu:    UPOWAŻNIENIE   

Pobierz ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH kliknij tu:    DANE OSOBOWE     

Pobierz ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA kliknij tu:     WIZERUNEK   

Pobierz ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH WZW Z UDZIAŁEM W KONKURSIE kliknij tu:    UDZIAŁ W KONKURSACH       

Pobierz ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ABSOLWENTÓW kliknij tu:   DANE OSOBOWE ABSOLWENTÓW    

Dokumenty dot kształcenia zawodowego

 

 

Pobierz SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE - KUCHARSTWO  kliknij tu:   SKIEROWANIE - KUCHARSTWO   

Pobierz SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE - KUCHARSTWO 2  kliknij tu:    SKIEROWANIE - KUCHARSTWO 2    

Pobierz SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE - STOLARSTWO  kliknij tu:   SKIEROWANIE - STOLARSTWO       

Pobierz SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE - KRAWIECTWO  kliknij tu:      SKIEROWANIE - KRAWIECTWO    

 

Pobierz SKIEROWANIE NA BADANIA LEKARSKIE - FLORYSTYKA  kliknij tu:     SKIEROWANIE - FLORYSTYKA