Internat

W internacie mieszkają wychowankowie, którzy nie mogą codziennie dojeżdżać do szkoły. W grupach wychowawczych jest 6-8 dzieci. Każda grupa ma do swojej dyspozycji świetlice i sypialnie.

Pod okiem doświadczonych surdopedagogów prowadzona jest praca wychowawczo – profilaktyczna, rewalidacyjna i dydaktyczna, również w różnych kołach zainteresowań.

Codzienny pobyt w internacie to wytężona praca nad kształtowaniem osobowości i kompetencji komunikacyjnych naszych wychowanków, ale przede wszystkim to przebywanie w atmosferze ciepła i serdeczności. Surdopedagodzy pracujący w internacie otaczają wszystkich wychowanków życzliwą opieką wychowawczą i rewalidacyjną, starając się kompensować ubytki słuchu i wpływać na wszechstronny rozwój podopiecznych.

W rozkładzie dnia uwzględnia się czas na odpoczynek, naukę własną, czynności porządkowe oraz różnego rodzaju zajęcia dydaktyczno – rewalidacyjne, kulturalne, oświatowe, edukację ekologiczną, zajęcia sportowe, artystyczno – techniczne, porządkowo – gospodarcze, edukację prozdrowotna oraz wychowanie komunikacyjne.

Różnorodność zajęć oferowanych w czasie pobytu dzieci i młodzieży w internacjie można obejrzeć w zakładce zajęcia pozalekcyjne

O ludziach sprawujacych opiekę i wychowanie nad dziećmi i młodzieża w internacie można dowiedzieć się więcej w zakładce grono pedagogiczne.

 Informacje i komplet dokumentów dotyczących zapisu do którejkolwiek ze szkół i/lub internatu można znaleźć na stronie zapisy do szkoły

 

świetlice
sypialnie
sanitariaty
rekreacja