Nauczanie Indywidualne

W naszym Ośrodku mamy dzieci objęte nauczaniem indywidualnym. Oprócz dysfunkcji słuchu często dotknięte są one różnymi chorobami ,czy niepełnosprawnościami. Uczniowie ci mają w szkole  8 do 10  godzin zajęć  indywidualnych tygodniowo i oprócz tego   uczęszczają z klasą na zajęcia plastyczne, wychowania fizycznego, technikę oraz informatykę. Dzięki temu uspołeczniają się i budują więzi koleżeńskie. Kształtuje się też w ten sposób zachowanie tolerancyjne wśród  uczniów.

Każdy uczeń ma opracowany Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny (IPET), opracowany wspólnie przez nauczycieli, specjalistów oraz rodziców.