Technikum

 

                                                         Technikum                                                         

W Technikum wdrażamy trzy nowe kierunki:

 

 • technik przemysłu mody                                      - nauczyciel prowadzacy kierunek: mgr Marzena Frydrych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych        - nauczyciel prowadzacy kierunek: mgr Małgorzata Warzecha-Mazurkiewicz, Katarzyna Krupińska
 • technik cyfrowych procesów graficznych            - nauczyciel prowadzacy kierunek: mgr Przemysław Sławik
 • technik informatyk                                               - nauczyciel prowadzący kierunek: mgr inż. Wojciech Dobrowolski

 

 

Technik przemysłu mody

 

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

Kształcenie na tym kierunku na poziomie technikum trwa obecnie 4 lata.
Nauka zakończona jest egzaminem zawodowym zewnętrznym
i jak w każdym technikum - możliwościa zdawania matury. 

Technik przemysłu mody to kierunek gwarantujący pewną i ciekawą pracę.
Skierowany jest do osób kreatywnych, zainteresowanych modą, konstruowaniem form i szyciem odzieży. 

Wybierając kierunek TECHNIK PRZEMYSŁU MODY nauczysz się:

• opracowywania wzorów i dokumentacji odzieży 
• dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych 
• wykonywania modeli odzieży na różne typy figur 
• samodzielnego uszycia każdej wymarzonej kreacji 
• obsługa maszyn i urządzeń do wytwarzania wyrobów odzieżowych 
• organizacji i kontroli procesu produkcji odzieży 
• przygotowania i udziału w pokazach mody 
• prowadzenia działań związanych z marketingiem i sprzedażą wyrobów odzieżowych 
• zasad prowadzenia własnej działalności gospodarczej

 Prezentację tego kierunku i jego zainteresowań znakomicie przygotowała podobna szkoła w Słupsku - 
tu można zobaczyć, na czym polega nauka w technikum na tym kierunku.
U nas też tak może być :)


Na stronie    NABÓR DO SZKÓŁ    znajdą Państwo wskazówki oraz wzory dokumentów potrzebnych do zapisania się do szkoły. 

 

Technik żywienia i usług gastronom

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Kształcenie na tym kierunku na poziomie technikum trwa obecnie 4 lata.
Nauka zakończona jest egzaminem zawodowym zewnętrznym
i jak w każdym technikum - możliwościa zdawania matury. 

Technik żywienia i usług gastronomicznych to kierunek pozwalajacy przygotować młodzież
do wykonywania prac zarówno w kuchni na stanowisku kucharza,
doradcy żywieniowego potrafiącego zaplanować, opracować i wdrożyć dietę
oraz kelnera obsługującego właściwie i rzetelnie gości.

Wybierając kierunek TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH nauczysz się:

 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
 • sporządzania oraz wydawania potraw i napojów;
 • planowania i oceny żywienia;
 • organizowania produkcji gastronomicznej;
 • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

 Czyli od kucharza, przez dietetyka, po szefa kuchni i kelnera.

Prezentacja tego kierunku we fragmentach - z innych szkół.
U nas też może tak być  :)
 

 

Na stronie    NABÓR DO SZKÓŁ    znajdą Państwo wskazówki oraz wzory dokumentów potrzebnych do zapisania się do szkoły. 

 

 

 

Technik cyfrowych procesów graficznych

 

TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

Kształcenie na tym kierunku na poziomie technikum trwa obecnie 4 lata.
Nauka zakończona jest egzaminem zawodowym zewnętrznym
i jak w każdym technikum - możliwościa zdawania matury. 

Technik cyfrowych procesów graficznych obsługuje różnego rodzaju programy graficzne
oraz typowe programy do składu komputerowego.
Z dostarczonych lub stworzonych materiałów wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego
obróbkę materiałów graficznych i tekstu, korektę kolorów, formatowanie tekstu i grafiki,
rozmieszczenie tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim - przygotowanie do druku 
oraz drukowanie w różnych formatach i typach wydruków. 

 

Wybierając kierunek TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH  będziesz miał możliwość:

 

 • tworzenia i obróbki cyfrowej fotografii i materiałów graficznych na komputerze
 • projektowania stron internetowych
 • przygotowania i publikowania multimediów
 • tworzenia i edycji grafiki rastrowej oraz wektorowej
 • drukowanie publikacji prac graficznych
 • przygotowania materiałów reklamowych w różnych formatach

 Prezentację tego kierunku i jego zainteresowań znakomicie przygotowała podobna szkoła w Turku- 
tu można zobaczyć, na czym polega nauka w technikum na tym kierunku.
U nas też tak może być :)

 

 

Na stronie    NABÓR DO SZKÓŁ    znajdą Państwo wskazówki oraz wzory dokumentów potrzebnych do zapisania się do szkoły. 

 

 

Technik informatyk

TECHNIK INFORMATYK

 

Kształcenie na tym kierunku na poziomie technikum trwa cztery lata.
W toku nauki uczniowie zdają trzy zewnętrzne egzaminy zawodowe 
dotyczące montażu komputerów osobistych, sieci komputerowych oraz tworzenia stron WWW.

Atutem kształcenia na tym kierunku są: 

* trzy pracownie komputerowe (jedna mobilna)

* bardzo dobrze wyposażone warsztaty

* montaż i rozbudowa komputerów osobistych

* diagnostyka komputerowa

* tworzenie i administracja sieci komputerowych

* grafika komputerowa - obróbka filmów i zdjęć

* elementy programowania komputerowego

* tworzenie stron i drobnych aplikacji

 

3
5
4
9
6
17
19
15
14
12
7
18
16
10
13
11
1

Caption or Title

Description text is here

Read more
2
8
 

 

Wymagane dokumenty

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do szkoły
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • skierowanie z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu (na wniosek lokalnych władz oświatowych)
 • skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe i numerem PESEL)
 • dokumentacja medyczna
 • zaświadczenie lekarskie o przydatności do wykonywania zawodu
 • 2 zdjęcia

Informacje i komplet dokumentów dotyczących zapisu do którejkolwiek ze szkół można znaleźć na stronie zapisy do szkoły