W naszym Ośrodku prowadzimy zajęcia z integracji sensorycznej (SI)

Integracja sensoryczna to coraz popularniejsza metoda wspierająca rozwój dziecka. To rodzaj „naukowej zabawy", w której używany jest specjalistyczny sprzęt stymulujący układ nerwowy.
Przydaje się gdy dziecko ma trudności w koncentracji uwagi, gdy ma słabą koordynację ruchową (i np. nie potrafi nauczyć się jazdy na rowerze).
Terapia SI to terapia dla dzieci, które cechuje duża męczliwość, czy też wycofanie w kontaktach społecznych.

To metoda dla dzieci z:

• opóźnionym rozwojem mowy,
• z ADHD,
• z MPDz (mózgowym porażeniem dziecięcym)
• dla dzieci autystycznych,
• dzieci opóźnionych psycho-ruchowo,
• dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
• dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce (takimi jak dysleksja, dyzgrafia, dysortografia.

Jak wyglądają zajęcia z integracji sensorycznej?

Zajęcia odbywają się w pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym i wyposażonym w odpowiednie przyrządy. Wyposażenie sali obejmuje urządzenia do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego, ale również wzrokowego, słuchowego i węchowego.

Dziecko w atmosferze zabawy ćwiczy intensywnie i nie traktuje tych ćwiczeń jako pracę, lecz jako zabawę. W konsekwencji lepiej rozwija się sensomotorycznie i emocjonalnie, umacnia poczucie własnej wartości.

Dziecko czując, że odnosi sukcesy w czasie coraz bardziej skomplikowanych zadań podnosi swoją samoocenę i chętnie uczestniczy w zajęciach. Takie doświadczenia w kierowaniu swoim zachowaniem zaczyna przenosić również na inne sytuacje poza salą terapeutyczną co zaczynają zauważać rodzice i nauczyciele.

Najważniejszy w trakcie sesji jest dobry kontakt oraz komunikacja z dzieckiem. Diagnoza i terapia SI wymaga od terapeuty nie tylko wiedzy ale również empatii, szacunku dla dziecka, efektywnej komunikacji oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

m_CAM00343[1]
m_CAM00300[1]
m_CAM01444[1]
m_CAM01550[1]
m_CAM00324[1]
m_CAM01440[1]
m_CAM00355[1]
m_CAM01437[1]
m_CAM01465[1]
m_CAM01546[1]
m_CAM00399[1]
m_CAM01438[1]
m_CAM01463[1]
m_CAM00302[1]
m_sonia
m_CAM01547[1]