Gimnazjum

Gimnazjum

Na wszystkich poziomach edukacji realizujemy podstawę programową obowiązującą we wszystkich szkołach. Na każdym jednak przedmiocie staramy się, by uczniowie zdobyli odpowiednie słownictwo potrzebne do opanowania nowych pojęć i wiedzy. Obowiązuje u nas komunikacja totalna

  • słuchowa
  • migowa
  • ustna wspomagana fonogestami

Gabinety przedmiotowe wyposażone są w pomoce naukowe oraz sprzęt multimedialny (komputery, mikroskopy, mapy, plansze, encyklopedie, słowniki) Kadra nauczycielska to-specjalistyczna kadra surdopedagogów, którzy stosują między innymi takie metody nauczania:

Metody przekazywania wiadomości:

  • oparte na obserwacji - pokaz
  • oparte na słowie: opis, praca z książką
  • oparte na działaniu: zajęcia praktyczne, laboratoryjne - częste wycieczki, lekcje muzealne, projekty edukacyjne

Metody gier dydaktycznych, gier stymulacyjnych

  • metodę sytuacyjną
  • metodę inscenizacji

Informacje i komplet dokumentów dotyczących zapisu do którejkolwiek ze szkół można znaleźć na stronie     zapisy do szkoły 

m__KWP0343
m__KWP0310
m__KWP0348
m__KWP0346