Rozsiewali wiosnę

Polami, polami, po miedzach, po miedzach, w błotnisku skisłym w mgły i wiatr, 
i na korytarzach i w klasach, i w sercach i w uśmiechach i w nadziejach - idzie wiosna!

I co? Widzicie ją za oknami?
Bo najmłodsi uczniowie przy wsparciu przedszkolaków
porządnie i z wielkim hukiem przepędzali zimę i wiosnę przynosili w każdy kątek,
do każdej klasy, do każdego ucznia i nauczyciela... wszędzie.
No to już w końcu musi być ją widać :)