Projektowo w każdym kątku

Mnóstwo popołudniowych zajęć wzbogaciły atrakcje realizowane dzięki projektom, o których pisze pani koordynator Alina Brzezińska:

W naszym Ośrodku w czasie wolnym od nauki dzieje się wiele ciekawych rzeczy.
Wychowankowie gotują, pieką, robią koktajle, a wszystko to dzieje się w nowoczesnej kuchence internatowej
(wyremontowanej i wyposażonej w ramach projektu – ,,Szkoła bez barier”).

Wielką popularnością cieszą się zajęcia kulinarne,
w trakcie których wychowankowie uczą się obsługiwać nowoczesny sprzęt kuchenny.
Razem z wychowawcami wychowankowie posługują się skomplikowanym na pozór robotem kuchennym,
korzystają z nowoczesnej płyty indukcyjnej czy też pieką w nowoczesnym piekarniku.
Po skończonych zajęciach naczynia można umyć w nowoczesnej zmywarce,
której obsługa również przestaje być tajemnicą.
Nauka ta jest tym bardziej miła i przyjemna,
że przy okazji można coś smacznego ugotować, upiec a potem zjeść. 
W zajęciach z nauki obsługi nowoczesnego sprzętu kuchennego wzięło udział 50 wychowanków Ośrodka.

Inna grupa wychowanków uczestniczyła w zajęciach w Sali doświadczania świata.
Były to również bardzo ciekawe zajęcia,
które oprócz walorów rewalidacyjnych dostarczały wychowankom wiele wrażeń zmysłowych i radości.
Zajęcia te skierowane zostały do grupy 24 wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
które miały wspomagać ich rozwój oraz kompensować braki.
Największą radość dzieciom sprawiały zabawy w basenie z piłeczkami oraz wodospad świetlny.

16 – osobowa grupa wychowanków uczestniczyła
w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych w pracowniach komputerowych.
Uczyły się w czasie wolnym od zajęć szkolnych podstaw programowania .
Zajęcia te wspomagały proces dydaktyczno-wychowawczy
wpływały na rozwój logicznego myślenia, kształciły kreatywne myślenie
oraz umiejętność wyciągania wniosków i poszukiwania rozwiązań.
Zajęcia z podstaw programowania sprawiały duża frajdę dzieciom biorącym w nich udział-
była to świetna zabawa a jednocześnie nauka i rozwój zainteresowań.

Wszystkie te zajęcia prowadzone były w ramach realizacji zadania 1 –
projektu ,, Tacy sami – edukacja włączająca”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.