Nie tylko Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

Klasy trzech kierunków technikum ruszają w tym roku. Do niektórych wciąż nabór jest otwarty. 

Funkcjonujące od niedawna kierunki kształcenia na poziomie technikum
w nadchodzącym roku szkolnym będa miały pełne obłożenie. 

Do funkcjonujacego już technikum żywienia i usług gastronomicznych
oraz realizowanego w Ośrodku, ale po raz pierwszy na poziomie technikum, kierunku technik informatyk,
w tym roku dołącza klasa
technikum cyfrowych procesów graficznych - dla fotografów, edytorów, lubiących druk 2D i 3D    

Jest to propozycja zarówno dla absolwentów gimnazjów, jak i absolwentów szkół zawodowych (obecnie: branżowych). 
Dla nich też istnieje możliwość kontynuacji  nauki w 3-letnim liceum ogólnokształcącym.

Absolwentom gimnazjów możemy poza powyższą ofertą
zaproponować trzy kierunki szkoły branżowej: stolarski, kucharski i krawiecki
(i opcjonalnie fryzjerski).  

W szczególności zachęcamy do zainteresowania się kierunkiem technik cyfrowych procesów graficznych -
jesteśmy bardzo podekscytowani wdrożeniem tego kierunku

Zachęcamy do obejrzenia filmu opisującego kształcenie na kierunku technik cyfrowych procesów graficznych zrealizowanego w szkole dla słyszących: