XLII OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY

XLII Ogólnopolski Konkurs Matematyczny dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Szanowni Nauczyciele matematyki, Drodzy Uczniowie klas starszych szkoły podstawowej i gimnazjum - 
serdecznie prosimy przyjąć od nas zaproszenie do Wrocławia na maj

 

 

 

Załączamy następujące dokumenty:

1. Zaproszenie - pobierz   JPG   

1. Karta zgłoszenia udziału w konkursie - pobierz    JPG       pobierz  WORD  

 2. Zakres tematyczny zadań konkursowych - pobierz     JPG