Pomoce dydaktyczne studentów SWPS

Nie po raz pierwszy wkładają mnóstwo swojej wiedzy i inwencji - studenci SWPS znów u nas byli 

 Dzięki współpracy ze Studentami Grafiki Uniwersytetu SWPS 

uczniowie naszego Ośrodka wkrótce otrzymają nowe pomoce dydaktyczne.
Studenci obserwowali zajęcia w klasach I-III oraz IV-VIII oraz w świetlicy
zapoznając się ze specyfiką pracy edukacyjnej.

Po konsultacjach z nauczycielami,
zaprojektowali pomoce uwzględniające specjalne potrzeby uczniów w Ośrodku.
Już wkrótce, tak jak w poprzednich latach,
przystąpimy do testowania wykonanych:
plansz, tablic, gier, liczydeł, loteryjek,
które pomogą uatrakcyjnić codzienne zajęcia dydaktyczne. 

Marta Tokar

 >>>>>>     Kliknij obraz, aby obejrzeć film: