Dom miedziorytnika

Uczniowie Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej byli na wystawie w Domu Miedziorytnika przy Rynku. 

Wykładowca z Akademii Sztuk Pięknych
opowiedział nam o restauracji Kościoła Garnizonowego i organów,
które uległy spaleniu podczas pożaru w latach 70-tych.
Ciekawe wiadomości zafascynowały nas.
Poznaliśmy warsztat tworzenia replik spalonych dekoracji w kościele.
Dla nas grafików to bardzo ciekawe spotkanie.

Przemysław Sławik