KOMUNIKAT MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ

Wyjaśnienie Dyrektora Ośrodka i przesyłka od MEN

Szanowni Państwo Nauczyciele i Wychowawcy oraz inny pracownicy pedagogiczni Ośrodka. 

Wyjaśniam, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23.03.2020
zdalne nauczanie obowiązuje nas od dnia dzisiejszego (25.03.2020)
i od dzisiaj każdy nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji swojej pracy
według obowiązującego w tym semestrze rozkładu zajęć. 

Zgodnie z doprecyzowaniem ww rozporządzenia nie wpisujemy w grafikach frekwencji uczniów. 

Drogą mailową został wszystkim szkołom i placówkom edukacyjnym w Polsce
przekazany Poradnik dla Szkół "Kształcenie na odległość"
i obliguję Państwa do zapoznania się z nim. 

Dyrektor Ośrodka
mgr Ewa Dobrowolska

Oto treść maila przekazanego w imieniu Ministra Edukacji Narodowej:

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku z ogłoszeniem stanu epidemii przygotowaliśmy rozporządzenia, które umożliwiają organizację oraz realizację procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Chcąc wesprzeć organizację tego procesu, opracowaliśmy również poradnik zawierający wskazówki oraz inspiracje, jak prowadzić kształcenie na odległość.

Zachęcam Państwa do korzystania z poradnika oraz proszę o udostępnienie go nauczycielom z Państwa placówki. Informator można pobrać również ze strony internetowej MEN.

Dziękuję Państwu za wszystkie wysiłki i starania, dzięki którym uczniowie mogą w obecnej sytuacji kontynuować edukację w domu. 

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

  

PORADNIK