Dokumenty bieżącego roku szkolnego

Kalendarz 2018-2019

 

Kalendarz roku szkolnego w  2018/2019 

 

Kalendarium  Imprez

 

Kalendarium uroczystości i imprez w roku szkolnym 2018/2019

 w przygotowaniu

 

Dzwonki

Rozkład lekcji i przerw (tzw. dzwonki)

Plan lekcji

Plan lekcji dla przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum na rok szkolny 2018/2019 

 

 

Plan lekcji dla szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 - wersja 2.3
(od 13.09.2018)

 

  

Wychowawcy klas i grup

Wychowawcy klas i grup w roku szkolnym 2018/2019:

Wychowawcy grup w internatach w roku szkolnym 2018/2019:

 

 Który internat?

- Biały dom - najmłodsi

- Internat mały (przy wejściu do Ośrodka) - gimnazjum i część ZSZ

- Pałacyk - starsi i najstarsi uczniowie       

 

 

Grupa Bydgoszcz

- przedszkole, Klasa I, II i III SP

- Sylwia Bordulak, Ewa Druszcz

Grupa Olecko

- Klasa IV, V, VI SP dziewczynki

Małgorzata Wichańska-Tlak,

Grupa Szczecin

- Klasa VII SP chłopcy

-  Ireneusz Talaga, Urszula Olszowy

Grupa Wrocław

- Klasa VI SP i III Gimn chłopcy

- Wiesław Kowalczyk, Michał Gułowski

Grupa Wejherowo

- Klasa VII a i b chłopcy

- Mirosław Boguszewski, Krzysztof Sobucki

Grupa Przemyśl

- Klasa VIII a i b

- Małgorzata Grzeszczuk, Rafał Tlak

Grupa Kalisz

- Szkoła branżowa dziewczęta

Agata StacherzakAgnieszka Zając

Grupa Warszawa

- Szkoła branżowa starsi

- Alina Brzezińska, Ewa Dobrowolska

Grupa Kraków

- dziewczęta z technikum

- Marzena Sargun, Maja Terlecka

Grupa Poznań

- uczniowie z klas SPP

- Zofia Sabat, Iwona Kuźnicka 

Grupa LO I

- Klasa I LO

- Barbara Weber, Barbara Magdziarz, Anna Szotkowska

Grupa LO II

- Klasa II i III LO

Anna Kur, Anna Poks

 

         Rafał Tlak          Małgorzata Grzeszczuk,             

 

 Rozlokowanie budynków i internatów na terenie Ośrodka: 

 

 

 

Wychowawcy klas w szkołach w roku szkolnym 2018/2019:


 

Przedszkole

grupa I - Anna Drzewiecka, Aleksandra Sobczak


 Szkoła Podstawowa

Klasa I            – Marta Tokar

Klasa II            – Aleksandra Oleksyk

Klasa III           – Krystyna Pietrzak

Klasa IV a       – Małgorzata Żmuda      

Klasa IV b       – Tomasz Bordulak

Klasa V         – Marta Skobejko

Klasa VI          Małgorzata Pelowska

Klasa VII         – Joanna Mosior

Klasa VIII a      - Mariola Kłos

Klasa VIII b     - Jolanta Rerak

 

Świetlica

Ludmiła Goc

Katarzyna Kosztowniak

Anna Szotkowska (sala w Pałacyku)

Wioletta Różycka 


 Gimnazjum

Klasa III a   - Andrzej Senus

Klasa III b   - Ewa Skinderowicz

 


 Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Klasa 1 a – krawiec                     – Elżbieta Selwa

Klasa 1 bc - stolarz-kucharz         - Radosław Karsznia

Klasa 2 a - kucharska                  - Małgorzata Warzecha-Mazurkiewicz

Klasa 3 ab – wielozawodowa        – Piotr Schick

 


 Liceum Ogólnokształcące

Klasa I     – Joanna Surowiecka

Klasa II    –   Marzena Frydrych

Klasa III    – Magdalena Kondratowicz 

 


 Technikum żywienia i usług gastronomicznych

      Klasa I - Katarzyna Krupińska

      Klasa II - Aleksandra Lenart 

Technikum informatyczne

     Klasa I - Wojciech Dobrowolski

Technikum cyfrowych procesów graficznych

     Klasa I - Przemysław Sławik


 Opiekunowie:

 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

 SPP - Agata Bieleń

 

 

Rozlokowanie budynków w Ośrodku - szkoły, internaty i pracownie zawodowe.