Część 2

W czasie gali jubileuszowej padło wiele słów - życzliwych, serdecznych, gratulacji, życzeń,

 słów chwytających za serce i pokazujących,
jak wielu mamy przyjaciół i jak bardzo ceniona jest nasza Dyrekcja.

Ale są i takie słowa, które będziemy pamiętać co do kropki.
Takie słowa wypowiedział pan Jan Wojdat,
dziś już ponad osiemdziesięcioletni były Dyrektor Ośrodka:
"Pani Dyrektor zrealizowała marzenia wszystkich poprzednich dyrektorów". 

A drugie zdanie padło z ust naszej pani Dyrektor,
gdy na scenę z gratulacjami przyszli dyrektorzy Ośrodków dla Niesłyszących z całej Polski.
Pani Dyrektor powiedziała:
"Przed państwem stoją ludzie odpowiedzialni za przyszłość edukacji niesłyszących i przyszłość uczniów niesłyszących".
To wielkie słowa i bardzo uświadamiające rolę tych ludzi. 

Ale po kolei:
Druga część to Gala Jubileuszowa.
Goście zaczęli wypełniać salę przy dźwiękach Zespołu Reprezentacyjnego Wojsk Lądowych we Wrocławiu -
ta muzyka retro i na żywo nadała bardzo ciepłego tonu uroczystości.
I nagle światła zgasły, zrobiło się ciemno,
a nad balkonem dla kibiców zaświecił dobrze znany wszystkim wrocławianom neon "Dobry wieczór we Wrocławiu" 
Rozległy się brawa, bo przyznacie - wykonanie takiego symbolu Wrocławia
i rozświetlenie go w naszej hali sportowej to nie lada wyczyn i symbol. 

Pani Monika Madetko i pan Wojciech Dobrowolski zabrali głos.
Przedstawili krótką, ale bardzo treściwą prezentację na temat Ośrodka,
która przybliżała gościom historię i współczesność placówki-jubilatki -
wszyscy goście z zainteresowaniem i podziwem obejrzeli to podsumowanie.

Zapaliły się światła i prowadzący oficjalne dokonali otwarcia uroczystości jubileuszowych.
Wprowadzono sztandar Ośrodka i odśpiewano hymn.
Głos przekazano pani Dyrektor Ewie Dobrowolskiej,
która powitała wszystkich znakomitych gości i starała się nie pominąć nikogo.

A lista tych gości była tak długa, jak wspaniała:

 • dr Tadeusz Samborski - Członek Zarządu Województwa Dolnosląskiego, 
 • pan Roman Kowalczyk - Dolnośląski Kurator Oświaty, 
 • pan Jerzy Więcławski - Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego 
 • oraz jego zastępczyni pani Małgorzata Medyk, 
 • pan Piotr Świędrych - Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, 
 • przedstawiciele Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nr 9 we Wrocławiu - pani Alicja Kiliszkiewicz i Jolanta Pietrzyk, 
 • Prezes Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych pan Krzysztof Kotyniewicz, 
 • pani Magdalena Kapka - członkini PZG oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu, 
 • pani Danuta Naczke - przedstawicielka działu ekonomicznego Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, 
 • pani Anna Brzegowa-Jabczyk - przewodnicząca Rady Rodziców w Ośrodku, 
 • Dyrektorzy placówek kształcących dzieci i młodzież z wadą słuchu z całej Polski: 
 • z Bydgoszczy, z Kalisza, z Kielc, z Krakowa, z Kutna, z Olecka, z Olsztyna, z Raciborza, 
 • ze Sławna, ze Szczecina, z Warszawy i z Wejherowa, 
 • Dyrektorzy wojewódzkich jednostek Oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 
 • pan Henryk Macała - przewodniczący Rady Osiedla Pilczyce, 
 • pani Jolanta Macała - Dyrektor Ośrodka Działań Społeczno-Kulturalnych "Piast - Wrocław", 
 • pani Mirosława Krynicka - Woźniak - z Dolnośląskiej Spółki Medycznej PZG, 
 • policjanci z Komisariatu z Połbina, 
 • panowie z Zakładu Karnego nr 1, 
 • emerytowani pracownicy Ośrodka wraz z emerytowanym Dyrektorem panem Janem Wojdatem, 
 • zaprzyjaźnieni Dyrektorzy z przedszkola, 
 • pan Krzysztof Kowal - w roli prezesa PZG oddziału Dolnośląskiego, 
 • uczniów, nauczycieli, wychowawców, absolwentów Ośrodka
 • oraz Zespół Reprezentacyjny Wojsk Lądowych. 

A po powitaniach nastąpiły życzenia i gratulacje dla Ośrodka i prowadzącego go zespołu Dyrektorów. 
Ciepłe słowa padły ze strony pana Marszałka Tadeusza Samborskiego
pod adresem wszystkich nowatorskich działań i wdrażanych kierunków kształcenia naszej "wysokospecjalistycznej placówki"
i odczytano list napisany specjalnie z okazji naszego Jubileuszu przez panią Minister Annę Zalewską.
Kolejno serdecznym słowem obdarzył nas pan Kurator Roman Kowalczyk,
życząc wyjątkowych nowych pomysłów, bo choć jest wspaniale, to zawsze może być lepiej,
Prezes Zarządu Głównego PZG pan Krzysztof Kotyniewicz, który podkreślił,
że Ośrodki to drugi dom kształtujący bardzo młode osobowości niesłyszących uczniów.

Bardzo wzruszyła nas serdeczność Dyrektorów Ośrodków dla Niesłyszących,
którzy określili naszą panią Dyrektor jako najlepszą koleżankę na świecie.
Padły słowa "nasze dobre dzieła nie mogą się skończyć, bo to, co przynieśli wszyscy przedtem, my musimy ponieść w przyszłość"
i życzenia, aby nasze władze nigdy nie szczędzili dobru tych dzieł.
Dyrektorzy placówek prowadzonych przez Urząd Marszałkowski wraz z życzeniami zwrócili uwagę,
że czas i kolejne jubileusze płyną szybko - oby były szczęśliwe.
Dobrze i serdecznie nam znana pani Alicja Kiliszkiewicz podkreślała znakomicie układającą się współpracę naszych placówek,
a państwo Macałowie podziękowali za współpracę naszej i prowadzonych przez nich instytucji i wyrazili nadzieje na przyszłość.
Pani Jolanta przemówiła do uczniów gratulując im serdecznie oddanych nauczycieli, wychowawców, dyrektorów.
Nasza droga pani Anna Brzegowa-Jabczyk z przejęciem wyraziła gratulacje wszystkim pracownikom Ośrodka
za ich osiągnięcia i postawę wobec uczniów i wzruszonym głosem złożyła życzenia wyznaczania nowych celów -
aby plany były tak samo bogate, jak doświadczenia.
Było nam bardzo miło usłyszeć słowa pani Krynickiej-Woźniak, która pogratulowała Ośrodkowi wspaniałego Jubileuszu
i wyraziła zachwyt osobowością pani Dyrektor.
Bardzo wzruszone słowa pani Magdaleny Kapki niosły gratulacje Ośrodkowi i wszystkim związanym z Ośrodkiem. 

Najbardziej wzruszającym momentem wszystkich wystąpień i zaszczytem dla nas wszystkich
było zabranie głosu przez byłego Dyrektora Jana Wojdata, który zaczął tak:
"Jestem najstarszym byłym pracownikiem tego Ośrodka".
Opowiedział pokrótce o pracy, jaką wykonywał w latach 60-tych i związanych z nią trudach, co sprawiło,
że mogliśmy inaczej spojrzeć na warunki, w których przyszło nam dziś uczyć się i pracować.
I zapamiętamy na zawsze jego hojne słowa: " Pani Dyrektor zrealizowała marzenia wszystkich naszych poprzednich dyrektorów". 

Ostatnim akcentem tej części spotkania było wręczenie Odznak Honorowych Polskiego Związku Głuchych
przez prezesa ZG PZG pana Krzysztofa Kotyniewicza oraz prezesa PZG o/Dolnośląski pana Krzysztofa Kowala.
Uroczystość ta o tyle miła, że tym honorem zostali obdarzeni dobrze nam znani nauczyciele naszego Ośrodka.
Złote odznaki przyznano pani Joannie Błaszczyk, Marzenie Frydrych i Małgorzacie Warzesze-Mazurkiewicz
"za szczególne zasługi na rzecz środowiska osób Głuchych".
Ten sam tytuł nosiły srebrne odznaki PZG przyznane osobom krócej pracującym z niesłyszącymi.
Otrzymali je: Wojciech Dobrowolski, Piotr Kondratowicz, Katarzyna Krupińska, Małgorzata Pelowska,
ks. Tomasz Filinowicz, Małgorzata Lesiak oraz państwo Małgorzata Wichańska-Tlak i pan Rafał Tlak. 

Na koniec uroczyście wyprowadzono sztandar Ośrodka przy wtórach orkiestry wojskowej. 
To była piękna i wzruszająca wielokrotnie uroczystość. Będziemy ją długo pamiętać.

(więcej zdjęć znajda państwo w albumie z części 2 na naszym fanpejdżu na  Facebook  )

Ale gratulacje płynęły nie tylko na scenie, ale i przez internet. 
Otrzymaliśmy między innymi jubileuszowe gratulacje od pani Dyrektor  i Nauczycieli Szkoły dla Niesłyszących w Kałuszu (Ukraina)

Калуська спеціальна ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст  :