Kolejkowo

To obowiazkowy punkt na wrocławskiej mapie - wrażeń co nie miara!  

 A w niedzielę, zwłaszcza, gdy na dworze ponuro,
wybierzcie się na Świebodzki do KOLEJKOWA -
tam się nigdy czas nie dłuży,
bo wciąż tak wiele do zobaczenia.
Koło turystyczne wie to najlepiej, prawda?