Książ jesienią

Koło Turystyczne znów na szlaku

Pogoda magiczna na wędrówki,
więc Koło Turystyczne wyruszyło na pierwszą w tym roku wycieczkę - wyprawę do Książa.

Wybrali nietypową trasę - trasa wprost wspinaczkowa przez Stary Książ.
Niebezpieczna trasa? - nie dla takich piechurów!
Do ruin Starego Zamku dotarli w najlepszych nastrojach do żartów,
a po zwiedzaniu - znów wędrówka pięknymi bukowymi lasami malowniczymi jesiennymi trasami.

Świetne z nich towarzystwo ciekawe świata!