Warsztaty ceramiki

w fabryce naczyń kamionkowych

To była wycieczka do Bolesławca - członkowie Koła Turystycznego zwiedzali
Zakłady Ceramiczne "Bolesławiec" - to słynna na całym świecie fabryka
produkująca rozpoznawalne wszędzie wyroby ceramiczne ręcznie malowane.
Był tam na warsztat
ach ceramiki -
na początku zwiedzaliśmy firmę
i oglądali, jak pracują pracownicy z talerzami, kubkami itp.
A potem właśnie każdy miał swoją miskę na stole i każdy ro
bił po swojemu jakieś wzorki itd. 
A na koniec zwiedzali Bolesławiec czyli byli na rynku

Podróże kształcą - nawet bardzo! :)