Agnieszka Grzymska

mgr Agnieszka Grzymska

matura rocznik 2004

Ukończyła studia licencjackie z surdopedagogiki,

studia magisterskie z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

zdobywając uprawnienia do nauczania.

Po ukończeniu studiów podjęła pracę w naszym Ośrodku jako nauczyciel języka migowego

i prowadziła lektoraty polskiego języka migowego (PJM) na Uniwersytecie Wrocławskim

Po dwóch latach pani Agnieszka przeniosła się do Francji, gdzie obecnie mieszka i  pracuje

jako lektor francuskiego języka migowego (FSL) w szkole dla słyszących dzieci.