Krzysztof Rytel

mgr Krzysztof Rytel

matura rocznik 2004

Studia licencjackie: surdopedagogika, studia magisterskie: zarządzanie marketingiem w biznesie międzynarodowym.

Pan Krzysztof hobbystycznie ukończył również policealną szkołę fotograficzną i zarzadządza gabinetem stomatologicznym Skydental - www.skydental.pl , w którym osoby niesłyszące i posługujące się językiem migowym mogą liczyć na bezproblemową komunikację w trakcie leczenia.

Pan Krzysztof jest również zaangażowany w tworzenie broni białej, hobbystycznie zajmuje się bronią palna i motocyklami.