Krzysztof Kowal


mgr Krzysztof Kowal

wicedyrektor do spraw Szkół Ponadgimnazjalnych

KWALIFIKACJE:

- studia magisterskie: surdopedagogika

- studia podyplomowe: edukator języka migowego

- kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

- język migowy: SJM – wykładowca, PJM – certyfikat N

SPECJALNOŚĆ:

- język migowy

- prawo oświatowe

- organizacje społeczne głuchych i niesłyszących

DODATKOWE:

- spełniam się w działalności społecznej na rzecz niesłyszących zarówno w skali Dolnego Śląska, jak i ogólnopolskiej

O mnie:

„Krzysztof ma jeszcze sporo włosów,

chociaż używa rzadko głosu

powiada: ”ja wierzę…

zaśpiewam w operze…”

bo jest  kowalem swego losu.”

 

Autor limeryków i tekstów  bardziej poważnych (surdopedagogicznych).

Szklankę mam zawsze do połowy pełną. Lubię ludzi pogodnych, z dystansem i z poczuciem humoru. Interesuje mnie wszystko  (co mnie interesuje :) ), ale nie wszystko  wiem. Geografia i wszechświat, literatura i historia, etnografia i filozofia… niezwykle cenię i podziwiam naturę – stąd wieloletnie rodzinne wędrówki z namiotem.

Jako dyrektor szkół ponadgimnazjalnych wciąż szukam możliwości wdrożenia szkolenia naszej młodzieży w nowych kierunkach zawodowych (również w klasach wielozawodowych) na poziomie szkoły zawodowej i policealnej.

W obecnym zespole kierującym Ośrodkiem udało mi się otworzyć kształcenie na poziomie średnim w liceach (różnego typu), co daje młodzieży możliwość nieosiągalną w ubiegłym wieku – możliwość zdawania matury i przepustki do dalszego kształcenia w różnych typach szkół wyższych. Cieszy ogromnie, gdy widzę, jak nasi absolwenci kreatywnie z tego korzystają i radzą sobie w życiu w ambitny sposób.

Jestem osobą dwujęzyczną (język polski i PJM), która swoim przykładem (osoby z wadą słuchu) może pokazać młodym ludziom, że „Głusi mogą wszystko, poza słyszeniem” (I.King Jordan) – mogą funkcjonować z powodzeniem w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Podziwiam pewnego inteligentnego człowieka ze Stagiry sprzed prawie 2.500 lat, a także oświeceniowego myśliciela z Królewca, który rzekł: ”Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie”.

KONTAKT:

Zapytaj Dyrektora: