Agata Bieleń

   

mgr Agata Bieleń

Wychowawca internatu - grupy starsze (zasadnicza szkoła zawodowa)

Nauczyciel w Szkole Przysposabiającej do Pracy

 

 

KWALIFIKACJE:

- studia licencjackie: surdopedagogika

- studia magisterskie: terapia pedagogiczna

- kurs kwalifikacyjny: oligofrenopedagogika

SPECJALNOŚĆ:

 

DODATKOWE:

dobra literatura, dobry film, dobra muzyka

O mnie:

W ośrodku pracuję od roku 2007 na stanowisku nauczyciela - wychowawcy. W pracy wychowawczej przede wszystkim dbam o dobrą atmosferę w grupie sprzyjającą nauce i rozwojowi wychowanków. Rozwiązuję indywidualnie sprawy moich wychowanków współpracując z rodzicami, nauczycielami, zespołem psychologiczno –pedagogicznym.

Oprócz codziennych zajęć internatowych każdego roku prowadzę projekty wychowawcze obejmujące wychowanków ze szkoły zawodowej. Do tej pory udało się zrealizować następujące projekty : „Wrocław – miasto mojej nauki” (dwukrotnie), „Pierwsza pomoc”, „Ekologia”, „Żyj zdrowo i kolorowo” – promocja zdrowego trybu życia”.

 

W społeczności Ośrodka wyróżnia mnie:

 

 

Kontakt:

telefoniczny i osobisty codziennie w godzinach pracy.