Ewa Dobrowolska

   

mgr Ewa Dobrowolska

dyrektor Ośrodka

 

KWALIFIKACJE:

- studia magisterskie: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

- studia podyplomowe: surdopedagogika

- studia podyplomowe:  zarządzanie oświatą

- język migowy: SJM III stopień,

SPECJALNOŚĆ:

komunikacja z ludźmi, życzliwość, empatia i łagodzenie konfliktów

DODATKOWE:

o ile tylko mam czas: zabawa z wnukami

O mnie:

Do Ośrodka przyciągnęły mnie opowieści o świetnym miejscu, dobrej atmosferze i wyjątkowych dzieciach. Przyszłam i zostałam, otrzymując bardzo dobrą szkołę pracy w internacie od moich starszych koleżanek i kolegów. Skarb dotarcia i umiejętności wytłumaczenia, komfort porozumienia z dzieckiem – to są rzeczy, które wynagradzają w dwójnasób chwile wysiłku, czy nawet załamania w walce o kontakt z drugim człowiekiem – po takich doświadczeniach nie wyobrażałam sobie innej pracy.
Od tamtego czasu brałam udział w wychowaniu wielu młodych ludzi, których pamięta się przez całe życie, gdy się oddało im serce i związało z ich losami tak bardzo.

Dosyć szybko zostałam obdarzona przez moich kolegów takim zaufaniem i wsparciem, że podjęłam się obowiązków kierownika internatu, a po kilkunastu latach stanęłam do konkursu na dyrektora Ośrodka, mając bardzo silne poparcie mojej kandydatury w radzie pedagogicznej.
Ten Ośrodek jest ogromną częścią mojego życia, częścią mnie – sięgając pamięcią wstecz mam satysfakcję z tego, jak wychowaliśmy, wyedukowaliśmy i przygotowali do życia tylu młodych ludzi.

Wciąż mam poczucie, że jeszcze nie wszystko zrobiłam i dotyczy to nie tylko planów bliskiej perspektywy, nie tylko planów związanych z dobrostanem Ośrodka takich jak remonty, odnawianie elewacji, poprawa warunków bytowych dzieci, przygotowanie dla nich nowych miejsc nauki i rekreacji, ale i tych zmian, jakie powinny nastąpić w samej edukacji dla niesłyszących: lepszego przystosowania programów i metodyki nauczania do ich potrzeb, szczególnie językowych potrzeb.

W mojej pracy bardzo stawiam na dobrą atmosferę wśród kadry pedagogicznej, bo jej dobre samopoczucie to warunek jak najlepszej służby dzieciom -  tak oddanej, skupionej i często nowatorskiej pracy – pogodni pedagodzy to pogodne dzieci mogące swobodnie uzewnętrznić swój potencjał, potrafiące przekraczać własne bariery, uczyć się z zapałem.  Dobra atmosfera nauki, pracy i wychowania to warunek kształtowania młodych, zdolnych do podejmowania poważnych ról życiowych ludzi. 

 

Kontakt:

tel./fax.: (071) 353 48 77

353 64 69 w.45

e-mail: