Bronisław Wójcik

B r o n i s  ł a  w   W ó j c i k 

Absolwent liceum ogólnokształcącego - rocznik 2014.
Bronek zawsze zaskakiwał celnym spojrzeniem, spostrzegawczym okiem -
z ręką przyklejoną do aparatu stawał się cichym obserwatorem rzeczywistości i jej elementów widzianych w innym świetle, w innej perspektywie.

Zaskoczył serią fotografii z cyklu autoportret, poszukiwaniem nowych form wyrazu - bezkompromisowym spojrzeniem na siebie
i inspiracjami, jakie poprzez autoportret się ujawniają - literackie, historyczne, turpistyczne.

Ostatnio wrócił do swoich pasji związanych z filmem i animacją filmową
i należy się spodziewać, 
że zaskoczy swoich odbiorców jeszcze niejednym niestereotypowym spojrzeniem
w miarę, jak będzie przybywało mu narzędzi i umiejętności technicznych. 

Poniżej przedstawiamy jego wybrane prace, które można również obejrzeć na profilu Facebook 

1. Projekt - autoportret

 

 

2. Projekt - animacja filmowa