Sebastian Piotrowski

 S e b a s t i a n     P i o t r o w s k i  

Absolwent szkoły zawodowej - obecnie uczeń liceum ogólnokształcącego.

Osoba poszukująca wciąż - tętniące wokół życie, uczucia, sport, organizacja życia szkolnego, życiowe plany i ambicje edukacyjne - 
wszystko w Sebastianie gra i współgra równolegle z wrażliwą duszą i dociekliwym okiem.

Jak pogodzić kształtowanie się jako mężczyzny i duchowe poszukiwania?
Próby swojego talentu w tak zwanym międzyczasie pokazuje Sebastian
fotografując - jest mistrzem dostrzegania szczegółu, najdrobniejszych przejawów piękna,
filmując i projektując własne pomysły scenariuszowe, 

próbując wyrazić i zidentyfikować siebie gdy tylko jest okazja sięgnąć po ambitne programy grafiki komputerowej.

Mamy nadzieję, że każdy z tych talentów jeszcze się rozwinie w tym młodym, ambitnym i wrażliwym człowieku...

Poniżej przedstawiamy jego wybrane prace.

1. Fotografia

 

 

2. Szkice grafiki komputerowej

 

 

3. Próbki filmowe