Anna Maksylewicz

 A n n a     M a k s y l e w i c z 

Absolwentka liceum ogólnokształcącego - rocznik 2013.

Anna pokazała świetne próbki swojego talentu już w szkole zawodowej, 
kiedy w ramach działalności klubu kina małych form wyprodukowała razem ze swoimi kolegami
wiele filmów własnego pomysłu według swoich scenariuszy i scenariuszy opartych o seriale telewizyjne.
Jej filmy zdobywały wiele nagród, a jeden z nich otrzymał w 2014 roku główną nagrodę w kategorii "film"
na Festiwalu  Form Artystycznych w "Przystanku Łucka" organizowanym przez Ośrodek Warszawski
dla niesłyszących i niedosłyszących artystów  zatytułowany "Tak słyszę cały ten świat".

Jej poszukiwania artystyczne zakorzeniły ją w fotografii - 
obserwując rozwój jej talentu odnosi się niezwykłe wrażenie imponującego rozwoju
zarówno w zakresie techniki, jak i precyzowania własnej tożsamości, jako fotografa. 
W jej obrazach dominuje przyroda - ta związana z żywymi zwierzętami - 
głównie owadami i roślinami w różnych porach roku.
Zdjęcia Anny wydają się tym bardziej niezwykłe, gdy uświadomimy sobie, jaką sztuką jest
nie tylko dostrzeżenie tak pięknych detali, ale i sfotografowanie niepozujących przecież stworzeń.

Ostatnio Anna kieruje swój obiektyw również w kierunku ludzi oraz architektury - 
i te zdjęcia przynoszą nowe spojrzenie. 

Mamy nadzieję, że nie Anna nie ustanie w swoich poszukiwaniach i rozwoju. 

Poniżej przedstawiamy jej wybrane prace, które można również obejrzeć na profilu Facebook     oraz  YouTube

 

1. Fotografia przyrodnicza

 

 

2. Ludzie i architektura

 

 

3. Film