Jubileusz 70-lecia - występy uczniów

 

  

Nam się podobało bardzo i mamy co wspominać, 
ale najważniejsze, czy podobało się naszym gościom.

A jak się zaprezentowaliśmy na gali Jubileuszu 70-lecia Ośrodka?

Cała najszczersza relacja znajduje się w tym filmie