Wspieramy WOŚP

Wspieramy Dyrygenta Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 Jesteśmy uczniami Ośrodek dla Niesłyszących - Wrocław .
Są wśród nas i przedszkolaki i licealiści -
wszyscy zawdzięczamy Orkiestrze wczesne wykrycie wad słuchu i wczesną rehabilitację -
wszystko dzięki WOŚP.
Niejeden z nas przechodził leczenie na serduszkowym sprzęcie.
Mamy za co dziękować! 

Panie Dyrygencie- Jurek Owsiak - obiecał Pan:
DO KOŃCA ŚWIATA I JEDEN DZIEŃ DLUŻEJ!!!
I my Panu ufamy!