MS TEAMS - instrukcja

Przenosimy się na nową platformę do nauki zdalnej - MS TEAMS

 Drodzy, jutro ruszamy z nauką zdalną.
Tutaj jest instrukcja, jak zalogować się do MS Office 365 i pobrać MS Teams -
naukę zdalną będziemy wszyscy mieli na Teamsach.

Dzisiaj mamy dzień przygotowania się do nauki zdalnej -
naukę zaczynamy od jutra, od wtorku.

Prosimy dzisiaj zalogować się na Teamsy
i napisać coś w zespołach przedmiotowych,
żeby było wiadomo, czy jesteście gotowi.

 

Autorem instrukcji jest Igor Szponar
- pięknie dziękujemy!!