Matura

Film przygotowany na VII Festiwal Filmu Krótkiego "Każdy może śpiewać"

zatytułowany "Matura" - autorzy: klasa II LO