Matematyczny Teatr

Przedstawienie otwierajace Ogólnopolski Konkurs Umiejętności Matematyczno-Przyrodniczych 
dla uczniów młodszych, czyli jak matematyka i przyroda uczestnicza w naszym życiu
Wrocław, 22-23 maja 2015 r.