Halina Dąbrowska-Andryszczak

mgr Halina Dąbrowska – Andryszczak

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

-  obecnie w szkołach ponadgimnazjalnych

 

 

KWALIFIKACJE:

- studium nauczycielskie:

historia z wychowaniem o społeczeństwie

- studia magisterskie:
pedagogika specjalna, surdopedagogika

 

SPECJALNOŚĆ:

rozbudzanie zainteresowań historią Polski oraz rozwijanie zainteresowań aktualnymi wydarzeniami, jestem organizatorem wielu apeli i konkursów wewnątrzszkolnych,

 

DODATKOWO:

wycieczki dydaktyczno – wychowawcze, filmy historyczne, lekcje muzealne

 

O mnie:

Nauczycielka.

42 lata Dzieci Niesłyszące uczyła.

Historia Polski ich nie zmęczyła.

Wokół, niektórzy ciekawi pytali

dlaczego? Czasem się zastanawiali,

a ona ciągle to robiła, dlatego, że lubiła.

 

Lubię atmosferę wszelkiego rodzaju akademii rocznicowych i konkursów historycznych. Mając świadomość, że młodzież lubi różne formy działalności, włączam ją w organizację, występy i tworzenie projektów – czerpiemy z tego satysfakcję.

Jestem matką syna, z którym przeżywałam trudy jego szkolnego dorastania.  W efekcie, mając satysfakcję, staram się postrzegać dojrzewanie moich uczniów (szczególnie chłopców)

z „ przymrużeniem oka” - jestem wymagająca, ale życzliwa i wybaczająca.

Dużą motywacją dla mnie jest wiara, że praca moja ma sens – dowodem na to są kontakty z absolwentami, szczególnie moimi wychowankami, a także opinie rodziców moich uczniów.

Moje hobby to ogród, praca w nim daje mi pełen relaks.

 

W społeczności Ośrodka wyróżnia mnie:

historyczne zacięcie

Kontakt:

Tel. służbowy:  (071) 353 64 64 w godzinach pracy