Barbara Magdziarz

mgr Barbara Magdziarz

wychowawczyni internatu
obecnie - młodsze klasy szkoły podstawowej

Kwalifikacje:

- studia magisterskie: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza

- studia podyplomowe: surdopedagogika

- kurs kwalifikacyjny: oligofrenopedagogika  

 

Specjalność:

odkrywanie w ludziach dobrych rzeczy, cech wartych inwestowania

 

Dodatkowe:

odkrywanie zupełnie nowych miejsc,

opieka nad starszymi i chorymi ludźmi,

O mnie:

Odkrywanie – ludzi, miejsc, rzeczy całkiem w nich nowych jest moją pasją, którą chciałabym przekazać moim wychowankom: otwartość na dostrzeganie nowości i piękna.
Wędrówki piesze są dla mnie wyjątkowo dobrym sposobem na takie odkrycia – stają się one sposobem na życie i dobrym dla psychiki sposobem spędzania czasu wolnego. Mam nadzieję pokazać to dzieciom i młodzieży, którymi pracuję.

Ten Ośrodek był dla mnie dobrem od zawsze (nawet wówczas, gdy nie pracowałam tu i tylko o tym marzyłam): dzieją się tu niezwykłe rzeczy i znajduję tu cudownych ludzi w moich wychowankach i kolegach – sposób, w jaki ludzie przebywają ze sobą, jak się komunikują, jakim wsparciem i pomocą dla siebie są. Moje marzenie się spełnia każdego dnia i dlatego staram się oddawać tym ludziom z siebie ile tylko mogę.

 

W społeczności ośrodka/internatu wyróżnia mnie:
odkrywanie możliwości, talentu i ambicji w dzieciach pozornie niewyróżniających się

 

Kontakt:

- tel. służbowy:  (071) 353 64 69, kontakt telefoniczny, a najlepiej osobisty: codziennie w godzinach pracy