Małgorzata Wichańska-Tlak

mgr  Małgorzata Wichańska-Tlak

Nauczyciel-wychowawca w internacie.

Grupa wiekowa:  10 -14 lat

 

KWALIFIKACJE:

- studia magisterskie: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

- kurs kwalifikacyjny:  surdopedagogika

- kurs kwalifikacyjny: oligofrenopedagogika
- język migowy:  SJM III st. dla nauczycieli, PJM dla nauczycieli

SPECJALNOŚĆ:

Czytelnictwo
– zainteresowanie dzieci czytaniem książek

DODATKOWE:

- znajomość problematyki środowiska g/Głuchych;

- biegła znajomość języka migowego:  SJM i PJM;

- znajomość  obsługi komputera i środowiska Windows/Ms Office.

 

O mnie:

Jestem niesłyszącym nauczycielem dyplomowanym, pracuję na stanowisku nauczyciela
– wychowawcy od 2001 roku. Przez długi czas pracowałam z młodzieżą z klas ponadgimnazjalnych, natomiast od września 2011 roku jestem wychowawcą dzieci ze szkoły podstawowej.

Kwalifikacje wymagane do pracy na stanowisku wychowawcy internatu nabyłam w trakcie studiów magisterskich i stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe. Mam ukończony  z wyróżnieniem kurs języka migowego SJM i PJM dla nauczycieli.Ukończyłam także kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki, a także kursy informatyczne. Obecnie uczestniczę na kurs oligofrenopedagogiki.

 

W mojej pracy najważniejszy był i jest wszechstronny rozwój wychowanków. Staram się, aby od pierwszych lat pracy doskonalić siebie i swój warsztat pracy oraz umiejętnie wykorzystywać nabyte umiejętności dla dobra wychowanków.

 

Mam dobry  kontakt z wychowankami, biegle posługuję  się językiem migowym SJM i PJM. Pasjonuje mnie nauczanie dwujęzyczne. W internacie prowadzę  zajęcia czytelnicze, którym głównym celem jest nauka umiejętności czytania ze zrozumieniem. Staram się, w zależności od indywidualnych predyspozycji wychowanków, stosować odpowiednie metody nauczania.

Oprócz tego prowadzę różne interesujące zajęcia wybrane przez swoich wychowanków, uwzględniając ich możliwości.

 

W wychowaniu młodzieży i dzieci zawsze zwracam uwagę na prawidłowe relacje między nimi
i przestrzeganie zasad kultury osobistej. Ćwiczę w nich asertywność i wiarę we własne siły. Zawsze cieszę się z osiągnięć moich wychowanków i motywuję ich do dalszej pracy.

 

Pasjonuje mnie:

  • fotografia
  • turystyka
  • psychologia

 

W społeczności Ośrodka/internatu wyróżnia mnie:

- współorganizacja corocznych imprez z okazji z Międzynarodowego Dnia Głuchych oraz konkursu  wiedzy  „Mądra głowa”.

Kontakt:

osobisty: w godzinach dyżurów internatowych.