Rafał Tlak

mgr Rafał Tlak

wychowawca internatu

 

KWALIFIKACJE:

- studia licencjackie:  surdopedagogika

- studia magisterskie: terapia zajęciowa

- język migowy: natywny

 

SPECJALNOŚĆ:

 - Kultura Głuchych

DODATKOWE:

projektowanie publikacji drukowanych, przygotowanie do druku i wszystko co z drukiem związane

- pasje: górskie podróże i wyprawy, podczas których ładuję energetyczne baterie

O mnie:

 

Głuchy. Z zawodu pedagog, z powołania ojciec dwóch dziewczynek.
Moje życie w całości związane jest ze środowiskiem Głuchych, dlatego też naturalnie uznałem, że moja praca zawodowa powinna mieć związek ze szkolnictwem niesłyszących.

Praca w Ośrodku, choć niełatwa, przynosi wiele radości i zadowolenia, daje mi ogromną satysfakcję, a chwila, gdy po długiej pracy wychowanek pokonuje własne bariery jest zdecydowanie tym, co napawa mnie dumą i napędza do dalszych działań.

 

W społeczności Ośrodka wyróżnia mnie:

- proszę zapytać moich wychowanków

 

Kontakt:

- osobisty: w godzinach dyżurów internatowych.

e-mail: