Rada Rodziców

W naszym Ośrodku działa Rada Rodziców
rada ta pełni rolę przedstawicielską - reprezentuje rodziców uczniów naszego Ośrodka
i uczestniczy tym samym w prowadzeniu działalności naszej placówki.

Aktualnie w skład Rady wchodzą Mamy, które są obecne w Ośrodku codziennie lub dwa razy w tygodniu, 
mają pełny wgląd w codzienną pracę i są dostępne dla wszystkich rodziców
w razie potrzeby kontaktu, informacji czy potrzeby zgłaszania nowych spraw, inicjatyw czy postulatów.

Panie z Rady Rodziców można zastać codziennie w pokoju 105 w Białym Domu (obok gabinetu pielęgniarki).
Ponadto mail kontaktowy ogólny do Rady Rodziców to : 


Ponadto w skład Rady wchodzą osoby posługujące się zarówno językiem polskim, jak i polskim językiem migowym - 
żaden z rodziców nie ma więc problemu z komunikacją z przedstawicielami Rady. 

 

Numer konta Rady Rodziców:   Getin Noble Bank S.A.

50 1560 0013 2000 9737 8000 0004
Jest to numer konta dla wpłat składek na Radę Rodziców (działalność Rady na rzecz naszych uczniów).


Po walnym zebraniu w dniu 1 września 2016r. w skład Rady w roku szkolnym 2016/2017 wchodzą Panie:

 

 

Przewodnicząca - pani Anna Potera     

 e-mail:      

 

Anna Brzegowa - Jabczyk - kl. IV

  e-mail:   

 

   Katarzyna Dorabialska - kl. III

e-mail:  

 


Agnieszka Lenart - kl. II G   

   email: 

               

       

Agnieszka Rusiniak - klasa V

 e-mail:

Blanka Rudy - klasa I G

 e-mail:

Marta Witkowska - klasa II

 e-mail:

 

 
 Kompetencje Rady Rodziców (wyciąg z regulaminu Rady Rodziców)
  1. Uchwalenie wewnętrznej struktury i trybu pracy Rady Rodziców.
  2. Opiniowanie Regulaminu wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów.
  3. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego placówki.
  4. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu Profilaktyki.
  5. Opiniowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego.
  6. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.
  7. W celu wspierania działalności statutowej placówki Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych  źródeł.
  8. O wydatkowaniu w/w funduszy decyduje Rada Rodziców a kontroluje wydatki komisja rewizyjna.

 

Poniżej zamieszczono dokumenty:

A. Regulamin działania Rady Rodziców.

B. Sprawozdanie z działalności w r.szk. 2013/2014

 

A. Regulamin działania Rady Rodziców można przeczytać tutaj:  

 

B. Sprawozdanie z działalności w r.szk. 2013/2014