Poradnie

PORADNIE

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 9 we Wrocławiu

www.ppp9-wroc.pl

 

PZG Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

www.osrodek-pzg.pl

 

Dolnośląskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadami Słuchu SONORUS we Wrocławiu

www.sonorus.wroclaw.pl

 

Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Jeleniej Górze

www.pppjeleniagora.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Legnicy

www.poradnianr1.lca.pl

 

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Świdnicy

www.poradnia.swidnica.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wałbrzychu

http://poradniawalbrzych.szkolnictwa.pl/

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kamiennej Górze

http://poradniakamiennagora.szkolnictwa.pl/