Na zebraniu rodziców, 15 listopada, pani dyrektor Ewa Dobrowolska wraz z wicedyrektorami
poinformowała o rozpoczęciu budowy nowego budynku szkoły i sali gimnastycznej

oraz o zakończeniu zajęć szkolnych w starym pawilonie szkoły zawodowej.

Zaapelowała do rodziców o współpracę i pomoc w wyjaśnianiu dzieciom nowej sytuacji Ośrodka,
na terenie której trwają prace budowlane.

Zapewniła rodziców, że nauczyciele i wychowawcy będą szczególnie dbać o bezpieczeństwo wychowanków w czasie trwania budowy.
Teren burzenia starych i wznoszenia nowych zabudowań został zabezpieczony i oddzielony wysokim ogrodzeniem od pozostałych budynków,
w których odbywają się normalne zajęcia szkolne.

Od listopada nastąpiły zmiany organizacyjne dla klas, które miały zajęcia w starym pawilonie.
Wszystkim klasom zostały przydzielone stałe sale w innych budynkach Ośrodka,
nauczyciele z poszczególnych przedmiotów będą przychodzić do tych sal. W planie lekcji nie ma żadnych zmian.

Budowa nowych budynków szkolnych może potrwać około rok.

 

0006
00016
0005
0001
0004
pilot
0008
0010
0011
0015
00017
0002
0019
0009
0018
0007