ERASMUS + czyli praktyki zawodowe za granicą

Ośrodek nasz ogłasza nabór na zagraniczne praktyki zawodowe w Berlinie w Niemczech. Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących nr 12 im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu 
ogłasza nabór kandydatów 
na praktyki zawodowe w Berlinie (Niemcy)

 

Praktyki trwają 28 dni i są całkowicie bezpłatne.
W ramach wyjazdu każdy uczestnik ma zagwarantowane zatrudnienie (w formie bezpłatnych praktyk),
zakwaterowanie, kieszonkowe na wyżywienie oraz weekendowy program kulturalny.

 

Przewidywane terminy wyjazdów:

 

  • Ø 9.05.2016 – 3.06.2016 - 6 uczniów + 2 opiekunów ze szkoły zawodowej o profilu stolarskim
  • Ø 15.08.2016 – 9.09.2016 - 4 uczniów + 2 opiekunów ze szkoły policealnej o profilu technik – informatyk
  • Ø 5.09.2016 – 30.09.2016 - 6 uczniów + 2 opiekunów ze szkoły zawodowej o profilu kucharskim.   

 

Do udziału w projekcie mogą się ubiegać uczniowie:

 

- ZSZ klas drugich i trzecich oraz absolwenci w następujących zawodach: stolarz, kucharz
- Szkoły Policealnej klas pierwszych i drugich oraz absolwenci o profilu: technik - informatyk

 

Rekrutacja odbywać się będzie w   okresie od  18.01.2016 - 19.02.2016.

Wszystkich chętnych zapraszamy do składania niezbędnych dokumentów u wychowawcy klasy:

 

1) kserokopia świadectwa (czerwiec 2015)
2) CV w języku polskim
3) wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (dostępny u wychowawcy klasy)

 

Szczegółowy regulamin rekrutacji jest dostępny na stronie www.oswdn.wroclaw.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

 

INFORMACJA DO WYDRUKU 

 

 

REGULAMIN KONKURSU