Rada Rodziców

 

W naszym Ośrodku działa Rada Rodziców
rada ta pełni rolę przedstawicielską - reprezentuje rodziców uczniów naszego Ośrodka
i uczestniczy tym samym w prowadzeniu działalności naszej placówki.

W roku szkolnym 2019/2020 w skład Rady wchodzą Rodzice przyjeżdżający do Ośrodka często
i mają pełny wgląd w codzienną pracę Ośrodka - 
w razie potrzeby kontaktu, informacji czy potrzeby zgłaszania nowych spraw, inicjatyw czy postulatów.

Ponadto w skład Rady wchodzą osoby posługujące się zarówno językiem polskim, jak i polskim językiem migowym - 
żaden z rodziców nie ma więc problemu z komunikacją z przedstawicielami Rady. 

 

Numer konta Rady Rodziców:   Getin Noble Bank S.A.

50 1560 0013 2000 9737 8000 0004
Jest to numer konta dla wpłat składek na Radę Rodziców (działalność Rady na rzecz naszych uczniów).


Po walnym zebraniu w dniu 2 września 2019 r. w skład Rady w roku szkolnym 2019/2020 wchodzą Państwo:

- Katarzyna Dorabialska

- Anna Brzegowa-Jabczyk -  

- Mariola Idziak

- Maja Jokiel

- Magdalena Dudzik

- Seweryn Stokowski

- Kazimierz Banaszkiewicz

 

 Katarzyna Dorabialska 

e-mail:  

   

Anna Brzegowa - Jabczyk  

  e-mail:   

  

 Mariola Idziak 

 

 Maja Jokiel

 

 

 Magdalena Dudzik

 

           

 Seweryn Stokowski

 

   

  Kazimierz Banaszkiewicz

 

 

 

 

   

 

 
 Kompetencje Rady Rodziców (wyciąg z regulaminu Rady Rodziców)
  1. Uchwalenie wewnętrznej struktury i trybu pracy Rady Rodziców.
  2. Opiniowanie Regulaminu wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów.
  3. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego placówki.
  4. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu Profilaktyki.
  5. Opiniowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego.
  6. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.
  7. W celu wspierania działalności statutowej placówki Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych  źródeł.
  8. O wydatkowaniu w/w funduszy decyduje Rada Rodziców a kontroluje wydatki komisja rewizyjna.

 

Poniżej zamieszczono dokumenty:

A. Regulamin działania Rady Rodziców.

B. Sprawozdanie z działalności w r.szk. 2013/2014

 

A. Regulamin działania Rady Rodziców można przeczytać tutaj:  

 

B. Sprawozdanie z działalności w r.szk. 2013/2014