Wiosno - czekamy! 21.03.2018

Wiemy, że ten dzień przyjdzie na pewno, ale tęsknota taka, że doczekać się nie można...

I o co w tej tęsknocie chodzi? O słońce, o dłuższy dzień, o ptaki, o kwiaty, o kwitnace drzewa? 
Tak, o życie chodzi.. bardzo tęsknie czekamy!