Egzamin gimnazjalny 2018

Czas zaczać się przygotowywać :)

 

W roku szkolnym 2017/2018 wyznaczono następujace terminy egzaminów na zakończenie gimnazjum: 

 

część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa) 
☞ z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00 
☞ z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) 
☞ z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00 
☞ z zakresu matematyki - godz. 11:00

język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek) 
☞ na poziomie podstawowym - godz. 9:00 
☞ na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00