Gimnazjum

[nggallery id=4]

Sposoby komunikacji i metody nauczania w naszym gimnazjum są zharmonizowane z potrzebami i zdolnościami naszych uczniów. Podstawowe zasada w naszym Ośrodku jest taka: „To uczeń i nauczyciel wybierze taki środek komunikowania się jaki będzie odpowiadał dziecku i pozostawał w zgodzie z jego możliwościami rozwoju" Obowiązuje u nas komunikacja totalna

 • słuchowa
 • migowa
 • ustna wspomagana fonogestami

Gabinety przedmiotowe wyposażone są w pomoce naukowe oraz sprzęt multimedialny (komputery, mikroskopy, mapy, plansze, encyklopedie, słowniki) Kadra nauczycielska to-specjalistyczna kadra surdopedagogów, którzy stosują między innymi takie metody nauczania:

 1. Metody przekazywania wiadomości:
  • oparte na obserwacji - pokaz
  • oparte na słowie: opis, praca z książką
  • oparte na działaniu: zajęcia praktyczne, laboratoryjne - częste wycieczki, lekcje muzealne, projekty edukacyjne
 2. Metody gier dydaktycznych, gier stymulacyjnych
  • metodę sytuacyjną
  • metodę inscenizacji