STATUT OŚRODKA
Poniżej zamieszczono znowelizowaną w dniu 8 maja 2020 r. wersję statutu Ośrodka w formiacie pdf. Kliknij obraz , by pobrać.