DYREKCJA

Dyrektor Ośrodka

dr Grzegorz Ćwiertniewicz

tel. tel/fax: 071 353-48-77 ; 71 353-64-69

e-mail: sekretariat@oswdn.wroclaw.pl


Wicedyrektorzy

° do spraw wczesnego wspomagania rozwoju, przedszkola, szkoły podstawowej

mgr Joanna Błaszczyk

tel.71 353-64-69 w. 35

e-mail: blaszczyk.joanna@oswdn.wroclaw.pl

° do spraw kształcenia ponadpodstawowego i zawodowego (szkoły branżowe, technikum, liceum)

mgr Krzysztof Kowal

tel. 71 353-64-69 w. 30

e-mail: kowal.krzysztof@oswdn.wroclaw.pl

° do spraw wychowania (internat)

mgr Alina Brzezińska

tel.71 353-64-69 w. 29

e-mail: brzezinska.alina@oswdn.wroclaw.pl

° Kierownik szkolenia praktycznego

mgr Ireneusz Talaga

tel.71 353-64-69 w. 55

e-mail: talaga.ireneusz@oswdn.wroclaw.pl