INFORMACJE O PRZETARGACH:

Ogłoszenie o zamówieniu - DOSTAWY

Dostawa żywności do stołówki Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami we Wrocławiu


2023.08.28

Informacja o postępowaniu

Zestawienie ofert

2023.07.28

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Oświadczenie wykonawcy w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu

Wzór umowy

Formularz ofertowy

Arkusz kalkulacyjny

  • Dostawa żywności do stołówki Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami we Wrocławiu


  • Szczegółowe informacje na portalach:

    www.ezamowienia.gov.pl


    Dokumentacja przetargowa: Dostawa żywności do stołówki


    ** dotychczasowe linki do przetargów są i będą nieaktywne