STRONA W PRZEBUDOWIE
Ogłoszenia

Wynik naboru na stanowisko: Referent ds. administracyjnych
Dostępność

Deklaracja dostępności

Raport dostępności ośrodka

Raport dostępności szkoły podstawowej dla dzieci niesłyszących w ośrodku szkolno-wychowawczym dzieci niesłyszących im. M. Grzegorzewskiej we Wrocławiu

Raport dostępności specjalnego przedszkola dla dzieci niesłyszących w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dzieci niesłyszących

Raport dostępności technikum specjalnego dla niesłyszących i słabosłyszących we wrocławiu

Raport dostępności specjalnej zasadniczej szkoły zawodowej dla niesłyszących w ośrodku szkolno-wychowawczym dzieci niesłyszących im. M. Grzegorzewskiej we Wrocławiu

Raport dostępności liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

Raport dostępności szkoły policealnej specjalnej dla niesłyszących w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym dzieci niesłyszących

Raport dostępności szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy