RODO


  • KLAUZULE RODO

  • Monitoring w Ośrodku

  • Funkcję inspektora ochrony danych osobowych, w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami im. M. Grzegorzewskiej we Wrocławiu, pełni

    Kamila Maciejewska
    adres e-mail: k.maciejewska@coreconsulting.pl
    tel. +48 535 889 710