PODSTAWOWE DANE KONTAKTOWE

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12
dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących oraz z innymi niepełnosprawnościami
im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu

ul. Dworska 8, 54-144 Wrocław

tel. - centrala - (071) 353-64-69

fax. 353-48-77

e-mail ogólny: sekretariat@oswdn.wroclaw.pl

e-mail - sekretariat szkół: zalewska.agnieszka@oswdn.wroclaw.pl